Kontakty

Predajca

Názov:TT comp s.r.o.
IČO:44476272
DIČ:2022730105
IČ DPH:SK2022730105
Mesto:Trnava
PSČ:917 02
Adresa:G.Steinera 11
Telefón:0905 840 289
E-mail:info@ttcomp.sk
Kontakt:Vladimír Bachratý
Vložka číslo: 22920/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 033/5512 689
  • 033/5512 690
Fax:
  • 033/5512 656