Predajca

Názov:TT comp s.r.o.
IČO:44476272
DIČ:2022730105
IČ DPH:SK2022730105
Mesto:Trnava
PSČ:917 02
Adresa:G.Steinera 11
Telefón:0905 840 289
E-mail:info@ttcomp.sk
Kontakt:Vladimír Bachratý
Vložka číslo: 22920/T

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23